Conflitividade laboral

Conflitividade laboral

Folgas e peches patronais

Regulación de emprego

Expedientes de regulación de emprego e traballadores afectados e despedidos. Datos anuais

Expedientes de regulación de emprego. Datos mensuais

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: