Enquisa aos demandantes de emprego

Enquisa aos demandantes de emprego

Principais resultados

Resultados detallados

Relación coa actividade de acordo aos criterios da Organización Internacional do Traballo (OIT)

Características da demanda

Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT

 
Compartir: