Enquisa de estrutura salarial

Enquisa de estrutura salarial

Principais resultados

Principais táboas

Resultados detallados

Nota: A enquisa esténdese a todos os asalariados que realicen a súa actividade en centros de cotización cuxa actividade principal sexa unha das comprendidas entre as seccións B e S da CNAE-09 independentemente do tamaño do centro de traballo.

 
Compartir: