Enquisa de estrutura salarial

Principais indicadores

Fenda salarial

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Información para os países da UE28

Porcentaxe de asalariados con salarios baixos

Información para Galicia e provincias

Información para os países da UE28

Mediana das ganancias medias por hora

Información para Galicia e provincias

Información para os países da UE28

Nota: Os indicadores elabóranse para contas de cotización de máis de 10 asalariados con actividade principal nas seccións da B á S excepto a O da CNAE-09. Os indicadores dispoñibles na operación estatística Indicadores de xénero están calculados para empresas de máis de 10 asalariados, de ahí as diferenzas nos valores

 
Compartir: