Enquisa estrutural a fogares. Dependencia

Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia. Persoas con dependencia

Persoas con dependencia

Persoas con dependencia segundo o grao de apoio necesario para a realización de determinadas actividades. Galicia

Fogares que teñen persoas con dependencia

Persoas con dependencia segundo o grao de dependencia

Persoas con dependencia segundo as causas da súa dependencia

Persoas con dependencia segundo os anos que hai que o son

Persoas con dependencia segundo o número de horas que necesitan coidados

Persoas con dependencia segundo o número de horas que reciben coidados

Persoas con dependencia que reciben menos horas de coidados das que necesitan. Galicia

Persoas con dependencia que reciben coidados segundo quen llos presta

Persoas con dependencia que necesitan e reciben determinados servizos. Galicia

Persoas con dependencia segundo a necesidade e dispoñibilidade de determinadas axudas técnicas. Galicia

Fogares que teñen persoas con dependencia cuxos coidados supoñen ou non un gasto para o fogar. Galicia

Información relacionada

 
Compartir: