Enquisa estrutural a fogares. Dependencia

Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia. Persoas coidadoras

Coidadores de persoas con dependencia

Coidadores de persoas con dependencia segundo o número de horas que lles dedican ao coidado

Coidadores de persoas con dependencia segundo o número de persoas con dependencia que coida

Coidadores de persoas con dependencia segundo os anos que hai que que coidan persoas con dependencia

Coidadores de persoas con dependencia que asistiron a cursos, programas ou grupos para mellorar a súa formación no coidado de persoas con dependencia. Galicia

Coidadores de persoas con dependencia que se atopan con dificultades ou dúbidas nalgunha das tarefas derivadas do coidado

Actividades ou relacións que os coidadores de persoas con dependencia tiveron que suprimir ou reducir

Coidadores de persoas con dependencia cuxo coidado influíu na súa saúde ou na economía do fogar

Información relacionada

 
Compartir: