Outra información

Censo de persoas con discapacidade

Datos ata 2016

Entidades prestadoras de servizos sociais. Datos nivel municipal

Número de centros asistenciais segundo o tipo. Datos nivel municipal

Centros prestadores de servizos sociais segundo tipo de iniciativa e área. Datos nivel municipal

Centros para persoas sen fogar

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: