Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares. Principais resultados

Situación demográfica

Situación económica

Gastos dos fogares

Uso das novas tecnoloxías

 
Compartir: