Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares. Erros de mostraxe

Situación demográfica

Situación económica

Gastos dos fogares

 
Compartir: