Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Uso das novas tecnoloxías. Equipamento dos fogares

Ordenador e conexión a internet

Dispositivos electrónicos: ordenador (sobremesa, portátil ou tablet), teléfono intelixente, consola e televisión intelixente. Anos 2017-2018

 
Compartir: