Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Uso das novas tecnoloxías. Uso do ordenador, dispositivos electrónicos e internet nos últimos 3 meses

Uso do ordenador nos últimos 3 meses. Anos 2012-2016, 2018

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos 3 meses. Anos 2017-2018

Uso de internet nos últimos 3 meses

 
Compartir: