Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Uso das novas tecnoloxías. Uso de internet para facer xestións ante as administracións ou organismos públicos nos últimos 12 meses

Uso de internet para facer xestións ante a administración ou organismos públicos nos últimos 12 meses

 
Compartir: