Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares. Demografía do fogar

Altas e baixas na composición dos fogares

 
Compartir: