Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares. Series enlazadas. Poboación e composición dos fogares

Poboación

Composición dos fogares

Persoa principal

Sustentador principal

Fogares unipersoais

 
Compartir: