Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares. Ingresos dos fogares

Ingreso medio mensual e medianas de ingresos

Intervalo de ingresos mensuais

Tipoloxía de ingresos

Persoa sustentadora principal

Fogares unipersoais

 
Compartir: