Enquisa social: os fogares e o medio ambiente

Enquisa social 2008: fogares e medio ambiente

Principais resultados

Resultados detallados

Características das vivendas en relación co medio ambiente

Hábitos e actitudes das persoas en relación co medio ambiente

 
Compartir: