Emprego do tempo

Principais resultados

Resultados detallados 2009-2010

Persoas que realizan a actividade no transcurso do día e duración media diaria

Distribución de actividades nun día promedio

Horario semanal de traballo remunerado

Resultados detallados 2002-2003

 
Compartir: