Consumo das familias

Gasto en telefonía

Información para Galicia

Información para Galicia, provincias e áreas

Gasto en electricidade, auga e gas/gasóleo

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Gasto en alugueiro e hipoteca

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Gasto en seguro do fogar e comunidade

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Gasto en servizo doméstico e persoal para o coidado de persoas con dependencia

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Información relacionada

 
Compartir: