Enquisa de presupostos familiares

Enquisa de presupostos familiares

Principais Resultados. Anos 2016 a 2018

Resultados detallados. Series 2006 - 2018

Nota: Como consecuencia da incorporación da nova clasificación ECOICOP e dos cambios na recollida da información, prodúcese un corte nas series, o que ocasiona que os datos do ano 2017 non sexan comparables cos dos anos anteriores. Xunto coa publicación do ano 2017 revisáronse os datos anteriores e adaptáronse á nova ECOICOP para obter series homoxéneas de todo o período.

Información adicional

 
Compartir: