Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade

Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade por traballo

Ocupados segundo o lugar no que se atopa o centro de traballo

Ocupados segundo a vivenda desde a que se desprazan ao centro de traballo

Ocupados segundo onde se atopan a vivenda desde a que se desprazan e o centro de traballo

Ocupados segundo o número de viaxes que realizan normalmente cada día desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo

Ocupados segundo o medio de transporte utilizado desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo

Ocupados segundo os motivos polos que non utilizan o transporte público desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo

Ocupados segundo a distancia desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo

Ocupados segundo o tempo que tardan desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo

Información relacionada

 
Compartir: