Características básicas dos fogares

Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Edicións 1999, 2005, 2010 e 2015

Principais resultados

Resultados detallados

Información relacionada

 
Compartir: