Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria

Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria. Edición 2013

Principais resultados

Resultados detallados

Principal causa dos accidentes de tráfico

Principais causas que se considera que concorren nos accidentes de tráfico

Frecuencia de uso do cinto de seguridade nos turismos

Frecuencia de uso dos pasos de peóns

Frecuencia de uso de elementos reflectores

 
Compartir: