Enquisa estrutural ás empresas

Enquisa estrutural a empresas. Ano 2007

Principais resultados

Resultados detallados

Estrutura empresarial

Características relativas ao emprego

Caracterización de mercados, clientes e proveedores

Externalización e relacións de cooperación

Financiamento

Coñecemento e emprego do galego

Tecnoloxías da información e comunicación

Información relacionada

 
Compartir: