Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia

Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia

Resumo de resultados

Resultados detallados

Empresas Industriais. Ano 2016

Empresas Comerciais. Ano 2015

 
Compartir: