Panorama dos sete grandes concellos

Introdución

O obxectivo do Panorama dos sete grandes concellos é por a disposición dos usuarios aquela información dispoñible sobre os sete grandes concellos de Galicia que se poida desagregar a nivel de distrito ou sección censual. En todos os apartados ofrécese :

  • Información para o total municipal
  • Información por distritos censuais
  • Información por seccións censuais

Esta actividade estatística acompáñase dunha aplicación que permite visualizar en mapas toda a información inframunicipal dos sete grandes concellos de Galicia.

Información por temas

Acceso ás táboas de datos

 
Compartir: