3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas

Obxectivos informativos:

 • 3.5.01. Comercio interior
 • 3.5.02. Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as
 • 3.5.03. Infraestruturas turística e hostaleira
 • 3.5.05. Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: números índice

Ámbitos de estudo

Alcance: servizos de mercado non financeiros

Variables de estudo: cifra de negocios (índice) e persoal ocupado (índice)

Variables de clasificación: sector de actividade económica

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos dos Indicadores de actividade do sector servizos do INE

Unidade estatística elemental: empresa

Unidade informante: empresa

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: números índice

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural2222
Oportunidade (TP2) estrutural----
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)0000
Puntualidade (TP4)100100100100
Relevancia (R1) 355
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 3501-01-OE05. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 3501-01-OE05. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3501-01-OE05. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 35-501. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 35-501. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 35-501. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 35-501. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 35-501. Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en implantación. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 35103. Indicadores de actividade no sector servizos: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: