Estatísticas históricas de Galicia

Introdución

O Instituto Galego de Estatística (IGE) publica unha selección de estatísticas históricas. A selección abrangue as áreas de demografía, actividade económica e infraestruturas, a través de estudos de referencia que se estenden dende finais do século XVI ata finais do XIX. Trátase de estudos con alcance xeral para o conxunto de España, dos que se fixo unha selección das páxinas ou parte dos documentos con referencia a Galicia; tamén se inclúe, de selo caso, uns resumos oportunos que permiten unha valoración primaria da información no contexto do conxunto de España. A selección inclúe os seguintes traballos:

  • O Censo de población de la Corona de Castilla en el Siglo XVI (Censo de los millones) (1591)
  • O Censo de Floridablanca (1787)
  • Unha selección das Memorias Políticas y Económicas de E. Larruga (1787-1800)
  • Unha selección do Avance de la riqueza pecuaria en 1891
  • Unha parte do Informe de la Junta de Estadística sobre el Plan General de FF-CC de España (1865)
  • Censo de la ganaderia de España, según el recuento verificado en 24 de Septiembre de 1865
  • Estadística pecuaria formada por la Asociación General de Ganaderos, 1908
  • Estudio de la ganadería en España. Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1917 realizadas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia

Información relacionada

Compartir: