Contacto

Por Internet

Teléfonos

Información Estadística: 981 541 589 (de 09:00 h a 15:00 h)
Información Encuestas: 900 102 104 (de 09:00 h a 14:00 h)

Fax

Fax: 981 541 323

Dirección postal

I.G.E. Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro
San Lázaro s/n
15703-Santiago de Compostela

Compartir: