Contacto

Por Internet

Teléfonos

Información Estatística: 981 541 589 (de 9 a 15:00 horas)
Información Enquisas: 900 102 104 (de 9 a 14 horas)

Fax

Fax: 981 541 323

Enderezo postal

I.G.E. Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro
San Lázaro s/n
15703-Santiago de Compostela

Ubicación

Compartir: