Datos estatísticos básicos de Galicia

Introdución

O Instituto Galego de Estatística realiza, desde o ano 1992, a publicación Datos estatísticos básicos de Galicia. Nesta publicación preséntase un avance dos datos máis relevantes a nivel estatístico da realidade económica e social galega.
  • Ata a edición 2012, inclusive, publicáronse todas as edicións en papel. Na páxina web están dispoñibles as publicacións do ano 2006 en diante para poder descargalas en formato pdf.

  • A partir da edición do ano 2013 o Datos estatísticos básicos de Galicia publícase só en internet en html. A actualización da información é continua.

Información por temas

Edicións anteriores

 
Compartir: