Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Só galego 43,09 58,28 52,19 33,42 42,99
Máis galego ca castelán 15,40 17,66 22,67 20,22 18,22
Máis castelán ca galego 19,08 15,40 11,75 22,22 18,73
Só castelán 21,83 8,53 12,41 23,80 19,56
Noutra/s lingua/s 0,61 0,13 0,98 0,34 0,50
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal