Parroquias de Galicia segundo o subgrao de urbanización

Capa de datos
  ZDP
  ZIP alta
  ZIP baixa
  ZPP alta
  ZPP media
  ZPP baixa
Compartir: