Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e lugar de nacemento. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Ourense
  TotalHomesMulleres
Total 309.112 148.332 160.780
Outra Comunidade Autónoma 18.686 8.910 9.776
Galicia 256.816 123.826 132.990
A Coruña 4.113 1.958 2.155
Lugo 6.440 2.918 3.522
Ourense 239.256 115.701 123.555
Pontevedra 7.007 3.249 3.758
Estranxeiro 33.589 15.587 18.002
Antigos territorios españois 21 9 12

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Noutra CCAA non se inclúen os nacidos en antigos territorios españois.
Datos definitivos. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

25-04-2018
Compartir: