Indicadores demográficos


Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Ano 2016

Sexo=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico 5,86 41,32 12,36 11,57 34,75
Densidade de poboación 91,99 141,40 34,11 43,28 210,33
Idade media no 1 de xaneiro 46,51 46,20 49,37 50,06 44,67
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 15,82 15,98 13,27 13,17 17,41
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 59,88 60,36 58,04 56,11 61,21
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 24,31 23,66 28,70 30,72 21,39
Índice de envellecemento 153,69 148,00 216,31 233,35 122,86
Índice de sobreenvellecemento 17,03 15,84 20,80 19,70 15,52
Índice de dependencia global 56,93 55,88 62,77 68,09 52,82
Índice de dependencia xuvenil 18,78 19,00 16,06 16,45 20,13
Índice de dependencia senil 38,15 36,88 46,71 51,64 32,68
Índice de estrutura da poboación en idade activa 133,57 135,61 140,93 142,40 126,47
Índice de recambio da poboación en idade activa 161,56 165,29 189,46 190,77 141,85
Índice de masculinidade 93,53 92,62 94,46 93,15 94,41

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
21-04-2017
Compartir: