Contratos rexistrados segundo sector de actividade económica, modalidade do contrato e localidade do centro de traballo

Variables en filas:  Espazo, Modalidade do contrato, Tempo, Sector de actividade económica

         15007 Baña, A
      Total de contratos rexistrados
            2013
                  Total 287
                  Agricultura e pesca 27
                  Industria 19
                  Construción 26
                  Servizos 215

Consellería de Economía, Emprego e Industria. Información subministrada directamente
A clasificación dos contratos faise segundo a localidade do centro de traballo, independentemente de que o contrato se rexistrase dentro da Comunidade galega ou fóra dela. Desde o ano 2009 (inclusive) os sectores de actividade están clasificados pola CNAE 2009.
Con data 04/12/2014 actualizáronse os datos do 2012 incluíndose os contratos do servizo do fogar familiar.


(11-01-2022)
Compartir: