Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2020 
      1504 Bergantiños 75.645 77.360 71.643 71.225 70.815 70.213 70.209 67.890 66.840
         15014 Cabana de Bergantiños 6.991 7.167 6.291 6.009 5.689 5.199 4.865 4.446 4.216
         15019 Carballo 25.713 26.962 26.033 27.287 28.497 29.985 31.303 31.256 31.429
         15029 Coristanco 10.314 10.271 9.334 8.416 8.098 7.582 7.102 6.426 5.950
         15041 Laracha, A 11.710 12.007 10.521 10.791 10.666 10.803 11.337 11.295 11.406
         15040 Laxe 3.654 3.786 3.479 3.616 3.575 3.489 3.366 3.148 2.990
         15043 Malpica de Bergantiños 8.549 8.560 7.950 7.443 7.172 6.567 6.102 5.616 5.352
         15068 Ponteceso 8.714 8.607 8.035 7.663 7.118 6.588 6.134 5.703 5.497

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: