Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  1991 1996 2001 2006 2011 2014 
      1506 A Coruña 335.347 347.605 358.302 380.987 396.864 397.254
         15001 Abegondo 5.466 5.467 5.694 5.773 5.709 5.585
         15005 Arteixo 17.931 20.898 22.709 26.739 30.482 30.857
         15008 Bergondo 5.392 5.732 6.179 6.539 6.722 6.702
         15017 Cambre 12.330 14.972 18.691 22.092 23.649 24.029
         15021 Carral 5.229 5.184 5.282 5.579 6.064 6.118
         15030 Coruña, A 246.953 243.785 239.434 243.320 246.028 244.810
         15031 Culleredo 14.631 18.513 22.076 26.547 29.207 29.434
         15058 Oleiros 18.480 23.057 26.886 31.264 34.133 34.563
         15075 Sada 8.935 9.997 11.351 13.134 14.870 15.156

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(03-02-2020)
Compartir: