Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  PorcentaxeNúmero
  2003 2008 2013 2018 2003 2008 2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 42,98 29,96 30,84 30,33 1.112.670 779.297 789.157 778.670
      Máis galego ca castelán 18,22 26,44 20,06 21,55 471.781 687.618 513.325 553.338
      Máis castelán ca galego 18,73 22,45 22,00 23,14 484.881 583.880 563.135 593.997
      En castelán sempre 19,56 20,05 25,95 24,21 506.322 521.606 664.052 621.474
      Outras situacións 0,50 1,10 1,15 0,77 13.005 28.622 29.536 19.866
      Total 100,00 100,00 100,00 100,00 2.588.658 2.601.024 2.559.206 2.567.346

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
"Outras situacións" inclúe: "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".


(27-09-2019)
Compartir: