Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  PorcentaxeNúmero
  200320082013200320082013
Galicia
      En galego sempre 42,98 29,96 30,84 1.112.670 779.297 789.157
      Máis galego ca castelán 18,22 26,44 20,06 471.781 687.618 513.325
      Máis castelán ca galego 18,73 22,45 22,00 484.881 583.880 563.135
      En castelán sempre 19,56 20,05 25,95 506.322 521.606 664.052
      Outras situacións 0,50 1,10 1,15 13.005 28.622 29.536
      Total 100,00 100,00 100,00 2.588.658 2.601.024 2.559.206

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
"Outras situacións" inclúe: "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".


(05-12-2014)
Compartir: