Poboación segundo sexo e grandes grupos de idade

Variables en filas:  Espazo, Grandes grupos de idade, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
Galicia
      Total
            2020 2.701.819
      Menos de 16
            2020 339.176
      3207 Terra de Caldelas
      Total
            2020 2.764
      Menos de 16
            2020 113

INE. Padrón municipal de habitantes


(18-01-2022)
Compartir: