Superficie
Quilómetros cadrados
Variables de corte:Superficie=Total
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2019 
      3601 O Baixo Miño 322,85
         36023 Guarda, A 20,50
         36036 Oia 83,30
         36048 Rosal, O 44,13
         36054 Tomiño 106,61
         36055 Tui 68,32

IGN. Información subministrada directamente


(27-01-2020)
Compartir: