Defuncións

Principais resultados

Datos trimestrais (ano 2018 avance)

Datos anuais

Principales táboas. Serie 1997-2017. Datos definitivos

Resultados detallados. Serie 1997-2017. Datos definitivos

Información relacionada

 
Compartir: