Renda dos fogares municipal

Renda dos fogares municipal.
Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Principais resultados

Base 2005. En formato excel

  • Contas de renda do sector fogares. Datos absolutos (2000-2009) [Galicia]
  • Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda. Datos absolutos (2000-2009) [A Coruña] [Lugo] [Ourense] [Pontevedra]
  • Renda dispoñible bruta por habitante (2000-2009)
  • Contas de distribución da renda dos fogares. Principais resultados por concellos
  • Contas de distribución da renda dos fogares. Principais resultados por comarcas
  • Mapas municipais:

Resultados detallados

Base 2005

Datos de edicións anteriores (Base 1995)

Información relacionada

 
Compartir: