PIB e PIB por habitante e especialización produtiva relativa

PIB en millóns de €, PIB por habitante en €

Provincia da Coruña

Provincia de Lugo

Provincia de Ourense

Provincia de Pontevedra

Fonte: IGE. Produto Interior Bruto municipal. Base 2010; IGE. Cifras poboacionais de referencia
(descarga das táboas de PIB por habitante e poboación municipal)

Compartir: