Matrimonios

Principais resultados

Datos trimestrais (ano 2018 avance)

Datos anuais

Principais táboas. Serie 1998-2017. Datos definitivos

Resultados detallados. Serie 1998-2017. Datos definitivos

Matrimonios de diferente sexo

Matrimonios do mesmo sexo

Información relacionada

 
Compartir: