Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 24/10/2019
Datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2019

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No terceiro trimestre de 2019 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.335.900 persoas, das cales 1.249.200 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,5%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas aumenta en 10.100 persoas, mentres que a taxa de actividade aumenta 0,4 puntos respecto ao segundo trimestre de 2019.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, o número de persoas activas diminúe en 200 persoas e a taxa de actividade non amosa variación.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta catro décimas, ata situarse no 58,0%. A taxa de actividade feminina tamén aumenta 0,4 puntos porcentuais, e sitúase no 49,3%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 6.900 persoas no terceiro trimestre de 2019 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.105.700 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta 0,2 puntos neste trimestre, ata o 47,3%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 9.200 persoas, o que supón unha suba do 0,8% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumentou a ocupación masculina e diminuíu a feminina: o número de ocupados varóns aumentou en 10.300 persoas respecto ao segundo trimestre do ano 2019 e a ocupación das mulleres diminuíu en 3.500 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha subida da taxa de ocupación masculina de 0,9 puntos e unha diminución de 0,3 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2018, o número de homes ocupados aumenta en 9.600 persoas (un 1,7%), mentres que o de mulleres ocupadas diminúe nun 0,1%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre aumenta en todos os sectores agás nos servizos. Na industria a ocupación aumenta en 7.700 persoas con respecto ao segundo trimestre de 2019, o sector primario rexistra un aumento de 2.400 persoas na cifra de ocupación e a construción de 6.600 persoas. Pola contra os servizos rexistran 9.700 traballadores e traballadoras menos.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, a ocupación aumenta na industria un 10,8% e na construción un 9,2%; pola contra, nos servizos a ocupación diminúe un 1,8% e na agricultura e pesca un 1,1%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 888.700 persoas asalariadas no terceiro trimestre de 2019, 645.000 con contrato indefinido e os 243.800 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 2.600 asalariados e asalariadas máis con contrato indefinido, o que supón un aumento de 0,4 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal aumenta en 10.100 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha subida do 4,3% con respecto ao segundo trimestre de 2019). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 0,1% e as persoas con contrato temporal aumentaron un 3,6%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 27,4%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No terceiro trimestre de 2019 en Galicia había 143.500 persoas en paro, 3.100 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 0,2 puntos e sitúase no 11,5%.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2018, o número de parados e paradas diminúe en 9.500 persoas (un -6,2%) e a taxa de paro 0,7 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe o paro masculino e aumenta o feminino: o número total de homes parados sitúase en 63.700 persoas (5.200 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 79.700 persoas (8.300 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina diminúe en 0,9 puntos porcentuais e a feminina aumenta en 1,3 puntos, situándose a primeira no 9,8% e a segunda no 13,3%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 8.300 persoas (un 11,5% menos), e o volume de paradas en 1.300 persoas (un 1,6% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No terceiro trimestre de 2019, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 2.100 unidades e sitúase en 50.100 fogares. Respecto ao terceiro trimestre de 2018, esta tipoloxía de fogares redúcese un 5,5%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 400 unidades. O número de fogares nesta situación é de 617.500. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 10.500 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 1,7% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 317.600 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 128.800 (o 40,6%) están ocupados, 32.700 (o 10,3%) parados e os 156.000 (o 49,1%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 40,6% no terceiro trimestre de 2019. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 1,6 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2018 aumenta 1,6 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 20,3% neste trimestre; aumenta 0,7 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co terceiro trimestre de 2018 diminuíu 3,5 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No terceiro trimestre de 2019, o 74,1% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao segundo trimestre de 2019, esta cifra aumenta un 6,1%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial diminúe en 600 persoas. Con respecto ao terceiro trimestre de 2018 aumenta a ocupación xuvenil que traballa a xornada parcial (en 4.800 persoas) e diminúe a ocupación a xornada completa (en 200 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 119.100 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 37,0% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido aumentou un 3,3% respecto ao trimestre anterior e diminuíu un 1,8% respecto ao mesmo trimestre de 2018. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal aumentou un 7,3% respecto ao trimestre pasado e un 6,5% respecto ao terceiro trimestre de 2018.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 63,0%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (56,0% e 57,9%, respectivamente) no terceiro trimestre de 2019. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (40,9%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Lugo é o concello de entre os sete grandes con menor valor (6,8%) e Ferrol e Vigo os que presentan a taxa de paro máis elevada (15,6%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2019
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2019
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: