Plan de actuación anual

Orde do 27 de decembro de 2018, pola que se aproba o plan anual de actuación do Instituto Galego de Estatística para 2019

Orde do 29 de decembro de 2017, pola que se aproba o plan anual de actuación do Instituto Galego de Estatística para 2018

Orde do 28 de decembro de 2016, pola que se aproba o plan anual de actuación do Instituto Galego de Estatística para 2017

Compartir: