Consello Galego de Estatística

Decreto polo que se establece a forma de designación dos membros que integran o Consello Galego de Estatística

Zona privada para membros do Consello

Compartir: