Escenario macroeconómico

Introdución

O IGE difunde o escenario macroeconómico para Galicia de horizonte bianual.

O escenario macroeconómico refírese á evolución prevista do Produto Interior Bruto (PIB) e dos seus compoñentes desde a óptica da demanda: consumo privado, consumo público, formación bruta de capital, exportacións e importacións de bens e servizos. O cadro complétase coas previsións do emprego: postos de traballo equivalentes a tempo completo e taxa de paro.

A información de base para elaborar as previsións son as Contas económicas anuais e as Contas económicas trimestrais elaboradas polo IGE.

O método utilizado é un modelo de estimación de agregados macroeconómicos a curto prazo, en un marco coherente cos escenarios propostos para as economías española e internacional. Un resumo do mesmo pode verse na seguinte ligazón.

Unha explicación máis detallada do mesmo está dispoñible na seguinte ligazón.

Escenario macroeconómico 2018-2019. Outubro 2018

Taxas de variación anuais
Porcentaxes

Supostos básicos

Taxas de variación anuais, agás indicación do contrario
Porcentaxes

Previsións anteriores

Definicións e máis información

Definicións
Compartir: