Movementos migratorios


Emigracións segundo lugar de destino. Ano 2017

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 87.057 35.563 9.518 12.857 29.119
Galicia 56.808 24.427 6.357 8.593 17.431
A Coruña 24.710 20.773 1.241 684 2.012
Lugo 6.054 997 4.250 344 463
Ourense 8.186 550 356 6.389 891
Pontevedra 17.858 2.107 510 1.176 14.065
Resto de España 18.380 7.440 2.381 2.572 5.987
Andalucía 1.712 847 165 170 530
Aragón 347 150 51 42 104
Asturias 931 315 350 96 170
Baleares 983 412 100 115 356
Canarias 2.125 854 123 219 929
Cantabria 327 145 59 42 81
Castela e León 1.412 494 262 279 377
Castela - A Mancha 464 170 55 83 156
Cataluña 2.468 921 343 408 796
Estremadura 196 68 30 28 70
Madrid 4.495 1.856 477 638 1.524
Murcia 441 260 35 23 123
Navarra 193 79 27 25 62
Valencia 1.250 483 164 204 399
País Vasco 835 311 109 167 248
A Rioxa 123 52 20 22 29
Ceuta 41 10 8 10 13
Melilla 37 13 3 1 20
Estranxeiro 11.869 3.696 780 1.692 5.701

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
31-08-2018
Compartir: