Movementos migratorios


Emigracións segundo lugar de destino. Ano 2019

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 91.817 38.368 10.690 13.690 29.069
Galicia 62.964 26.697 7.168 9.775 19.324
A Coruña 27.123 22.713 1.407 728 2.275
Lugo 6.642 1.077 4.746 335 484
Ourense 9.605 638 441 7.382 1.144
Pontevedra 19.594 2.269 574 1.330 15.421
Resto de España 19.778 8.248 2.601 2.805 6.124
Andalucía 1.884 953 192 193 546
Aragón 462 164 78 59 161
Asturias 950 361 330 77 182
Baleares 1.009 435 93 113 368
Canarias 2.140 928 168 220 824
Cantabria 350 136 60 54 100
Castela e León 1.604 589 261 362 392
Castela - A Mancha 586 217 91 93 185
Cataluña 2.452 909 359 402 782
Estremadura 192 75 24 29 64
Madrid 4.815 2.044 534 693 1.544
Murcia 525 313 56 43 113
Navarra 200 68 23 18 91
Valencia 1.470 637 171 221 441
País Vasco 906 336 123 186 261
A Rioxa 162 49 35 33 45
Ceuta 36 15 2 6 13
Melilla 35 19 1 3 12
Estranxeiro 9.075 3.423 921 1.110 3.621

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
31-08-2020
Compartir: