Movementos migratorios


Emigracións segundo lugar de destino. Ano 2018

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 94.728 39.928 11.206 14.221 29.373
Galicia 64.362 27.292 7.487 10.189 19.394
A Coruña 27.771 23.248 1.462 756 2.305
Lugo 7.004 1.191 5.009 331 473
Ourense 9.918 576 428 7.848 1.066
Pontevedra 19.669 2.277 588 1.254 15.550
Resto de España 19.198 7.910 2.530 2.573 6.185
Andalucía 1.782 872 160 217 533
Aragón 451 196 80 54 121
Asturias 947 313 367 84 183
Baleares 999 396 93 97 413
Canarias 2.277 923 181 196 977
Cantabria 340 144 44 56 96
Castela e León 1.610 521 299 331 459
Castela - A Mancha 489 212 61 71 145
Cataluña 2.503 978 371 381 773
Estremadura 203 75 29 26 73
Madrid 4.496 1.941 486 587 1.482
Murcia 426 225 46 38 117
Navarra 253 103 38 30 82
Valencia 1.340 599 149 203 389
País Vasco 881 324 107 185 265
A Rioxa 127 52 17 13 45
Ceuta 39 21 2 2 14
Melilla 35 15 0 2 18
Estranxeiro 11.168 4.726 1.189 1.459 3.794

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
30-08-2019
Compartir: