Cifras poboacionais de referencia

Cifras poboacionais de referencia

Resumo de resultados

Resultados detallados

Nota: as Cifras poboacionais de referencia proporcionan unha desagregación territorial, ata o nivel de concello, das Cifras de población que elabora o INE.
En xuño de 2018 foron modificadas as cifras de poboación do INE do grupo de idade "100 e máis", correspondentes ao 1 de xullo de 2016 e ao 1 de xaneiro de 2017.
Esta modificación será incluída nas Cifras poboacionais de referencia do IGE a nivel de concello na súa próxima actualización, cando se proporcione a información correspondente ao 1 de xaneiro de 2018

Información procedente do Instituto Nacional de Estadística (INE)

 
Compartir: